Convenant

Het convenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je (ex-)partner. Al hetgeen jij en je (ex-)partner in financiële zin af te wikkelen hebben wordt vastgelegd in een convenant. Je kunt daarbij denken aan afspraken rondom de echtelijke woning of de verdeling van de inboedel. Het vaststellen van de draagplicht van schulden is bijvoorbeeld onderdeel van het convenant. Maar ook verdeling van banksaldi, spaartegoeden of andere vermogensbestanddelen zijn hier onderdeel van. Daarnaast wordt in een echtscheidingsconvenant ook een regeling opgenomen over de partneralimentatie (de hoogte, de duur of het feit dat er afstand van wordt gedaan) en de pensioenrechten.

Of het nu gaat om de verdeling van een gemeenschap van goederen of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, alle afspraken worden opgenomen in het convenant.

Indienen van het convenant door een advocaat

Het convenant (en het ouderschapsplan) wordt samen met het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding door de advocaat ingediend bij de rechter. Aan de rechter wordt gevraagd om de echtscheiding uit te spreken en alle gemaakte afspraken te bevestigen en/of te bekrachtigen. Zodra de rechter dit convenant heeft bekrachtigd, zijn de afspraken die erin staan rechtens afdwingbaar. Hierdoor heeft het echtscheidingsconvenant een executoriale titel gekregen en kan bij niet nakoming toch nakoming afgedwongen worden. Je kunt dan denken aan het afdwingen van betaling van de achterstallige alimentatie door middel van een incassobureau of deurwaarder.

ConvenantHet echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan vormen de basis van je nieuwe toekomst. Daarom is het belangrijk om samen met je (ex-)partner en advocaat goed na te denken over de gevolgen van de regeling. Als je nu zorgvuldig te werk gaat, kun je later veel problemen voorkomen.

 

Verder is het natuurlijk prettig om afspraken te maken waar je achterstaat in plaats van geconfronteerd worden met een regeling die door een rechter is opgelegd.

Wil je meer informatie over het opstellen of het indienen van een convenant? Neem dan hier vrijblijvend contact op. Ook kun je terecht voor andere zaken zoals bijvoorbeeld het ouderschapsplan.