Echtscheiding

Een echtscheiding is een van de meest heftige gebeurtenissen in je leven. In deze fase komt er veel op je af en moet er een hoop geregeld worden. Het is dan ook van cruciaal belang dat je in deze fase goed wordt bijgestaan. Een advocaat is hiervoor de aangewezen persoon. Een advocaat beschikt over de kennis en kunde om je bij te staan, te adviseren en samen met jou de de gevolgen van de echtscheiding in goede banen te leiden.

Daarbij komt tevens dat je een advocaat nodig hebt om de echtscheidingsprocedure te kunnen afwikkelen. Een verzoek tot echtscheiding kan namelijk alleen door een advocaat bij de Rechtbank ingediend te worden. Door het alles in één hand te houden houd je het voor jezelf overzichtelijk en duidelijk met 1 aanspreekpunt, in een tijd waar je daar ook veel behoefte aan hebt.

Echtscheiding

Echtscheiding zonder beslissing rechter

Als je samen met je (ex-)partner en een advocaat in onderling overleg de gevolgen van de echtscheiding kunt regelen is de stap naar de rechter enkel nog een formaliteit. De afspraken worden dan opgenomen in een convenant en eventueel ouderschapsplan. De rechter neemt deze afspraken dan over en hoeft geen beslissing meer te nemen. Hij hoeft alleen nog maar te bekrachtigen wat jullie samen hebben afgesproken. Dit verloopt dan volledig schriftelijk, zonder mondelinge behandeling bij de Rechtbank. Dat betekent dat een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding sneller en goedkoper is. Bovendien hebben gezamenlijk gemaakte afspraken een breder draagvlak dan de door een rechter van bovenaf opgelegde regelingen. Je staat zelf achter de gemaakte afspraken waardoor de kans van nakomen veel groter is.

Uiteraard is dit het ideaalbeeld wanneer je wilt scheiden en loopt het niet altijd zoals je wilt. In dit geval is het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat absoluut geen overbodige luxe. Ook hier geldt dat wanneer emoties de overhand nemen je de beslissingen voor lange termijn beter aan je advocaat kunt overlaten.