Gezag/OTS

Wat is gezag? Gezag moet niet verward worden met erkenning. Door de erkenning wordt de niet getrouwde vader de juridische vader van het kind. Het gezag heeft echter betrekking op de beslissingsbevoegdheid ter zake belangrijke aangelegenheden in het leven van een kind. Het ouderlijk gezag wordt niet verkregen door een erkenning.

Als kinderen uit een huwelijk worden geboren zijn beide ouders automatisch belast met het ouderlijk gezag. Als de ouders echter niet getrouwd zijn moet naast de erkenning het gezamenlijk ouderlijk gezag worden aangevraagd. Tegenwoordig kan dit heel eenvoudig met je DigiD. Hier is echter wel de instemming van de beide ouders voor nodig.

Daar waar moeders automatisch het gezag krijgen moet de vader dit altijd aanvragen. Zolang er geen problemen in een relatie zijn levert dit geen problemen op. De problemen beginnen pas wanneer de relatie verbroken wordt en de vader geen gezag blijkt te hebben. Als beide ouders echter geen overeenstemming kunnen bereiken (meestal bij een scheiding) over het aanvragen van het gezamenlijk ouderlijk gezag moet de rechter worden ingeschakeld. Dit geldt ook als het gezamenlijk ouderlijk gezag moet worden beƫindigd of er gezag met een niet-ouder verkregen moet worden.

Gezag

Beperking van het gezag door OTS (Ondertoezichtstelling)

Het gezag kan ook beperkt worden door een ondertoezichtstelling, ook wel OTS genoemd. In dat geval zijn er ernstige zorgen over de ontwikkeling van het kind en wenst de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogdij-instelling dat het kind onder toezicht wordt geplaatst, zodat de ontwikkeling van een kind en de opvoedsituatie in de gaten kan worden gehouden en eventueel ingegrepen kan worden. Een OTS is een ingrijpende maatregel en kan daarom alleen door een rechter worden uitgesproken. Daarnaast wordt periodiek door de rechter getoetst of er nog wordt voldaan aan de voorwaarden van de OTS.

Tijdens een rechtszitting wordt de ouder gevraagd naar de mening over de OTS. Kinderen ouder dan 12 worden ook naar hun mening gevraagd. Wanneer de rechter besluit dat OTS de volgende stap is voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit. Er zal bijna altijd een gezinsvoogd toegewezen worden. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van een OTS. De gezinsvoogd begeleidt het kind en biedt ondersteuning bij het oplossen van problemen.

De duur van een OTS kan variƫren tot een maximum van twaalf maanden. Deze periode kan dan weer verlengt worden met nog een twaalf maanden etc.

Meestal blijft het kind gewoon thuis wonen. In een bepaald aantal gevallen is echter een uithuisplaatsing nodig. Dit wil dan zeggen dat het kind in een tehuis of pleeggezin terecht komt. Dit gebeurt niet zonder toestemming van de rechter.

Goede bijstand door een ervaren advocaat is dan ook van essentieel belang.