Omgang

Als ouders uit elkaar gaan zullen er afspraken moeten worden gemaakt over het verblijf en de omgang van en met het kind bij de andere ouder. Het maakt dan niet uit of de ouders getrouwd of niet getrouwd, met gezamenlijk ouderlijk gezag of zonder gezag zijn. Het verdient de voorkeur om eerst in onderling overleg te kijken naar de mogelijkheden van een dergelijke regeling. Eventueel met tussenkomst van een mediator. De afspraken die dan gemaakt worden hebben een groter draagvlak en zullen in de toekomst minder vaak tot problemen leiden. Deze afspraken worden veelal opgenomen in een ouderschapsplan.

Omgang

Omgang via de rechter regelen

Helaas is het niet voor alle ouders mogelijk om in onderling overleg afspraken te maken. Dan zal de rechter moeten worden ingeschakeld. De rechter zal zich over de zaak buigen en eventueel een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming gelasten om advies uit te brengen. Deze kan ook een tijdelijke (begeleide) omgangsregeling vaststellen om vervolgens definitief de knoop door te hakken. Uiteindelijk zal de rechter kijken naar de specifieke situatie en eventuele contra-indicaties om te kijken hoe het wettelijk uitgangspunt in het specifieke geval moet worden ingevuld. Dit houdt in dat het in het belang van ieder kind is om een regelmatig contact met beide ouders te hebben.

Omdat het tijdens een scheiding ontzettend moeilijk kan zijn een goede omgang tussen kinderen en ouders te waarborgen is een ouderschapsplan een goede oplossing. Beide ouders weten waar ze aan toe zijn en kunnen op basis van het plan verdere afspraken maken. Maar bovenal is het navolgen van het plan in de meeste gevallen voor de kinderen het beste. Soms spelen andere zaken ook een rol maar de norm is dit niet.

Het is dus van belang om ook hier contact op te nemen met je advocaat om de omgang in goede banen te leiden. Je advocaat kan bijvoorbeeld met je bespreken of je wensen juridisch haalbaar zijn. Een goede advocaat zal ook altijd het belang van de kinderen proberen te behartigen. En als het plan goed is bevonden door alle partijen kan het door de rechter bekrachtigd worden. Uiteindelijk ben je als ouder zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken.

Omgang is voor de kinderen het allerbelangrijkste. Zo blijven ze hun ouders zien en raken ze niet verloren in de echtscheiding.