Ouderschapsplan

Als er bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn moeten er ook afspraken worden gemaakt over de wijze waarop ouders na de echtscheiding invulling gaan geven aan het ouderschap. Deze afspraken moeten vervolgens worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Een dergelijk ouderschapsplan is verplicht om de echtscheidingsprocedure te kunnen afwikkelen. In een ouderschapsplan staan de afspraken vermeld over het hoofdverblijf van de kinderen en de contactregeling met de andere ouder. Ook de wijze waarom de ouders zaken bespreekbaar zullen maken is onderdeel van dit plan. De regeling over de financiële bijdrage van de ouders in de kosten van de kinderen komt in het plan terug.

Ouderschapsplan

Objectieve afspraken in het ouderschapsplan

Wanneer ouders in scheiding liggen is het niet altijd gemakkelijk om een planning voor de toekomst van je kinderen te maken. De emoties kunnen hoog oplopen en vaak voelt een ouder zich niet prettig bij de gemaakte afspraken. Ook hier is het dan van belang om met de hulp van een objectieve advocaat de afspraken op te stellen. Denken aan de lange termijn zit er in een periode van emotionele strijd helaas niet altijd in. Wanneer de afspraken eenmaal op papier staan kunnen deze samen met het echtscheidingsconvenant ingediend worden bij de rechtbank. De rechtbank hoeft dan hier geen beslissing meer over te nemen. De rechter neemt de gemaakte afspraken een op een over in de echtscheidingsbeschikking.

Je weet als ouder dan waar je aan toe bent en hebt in ieder geval de zekerheid dat de situatie omtrent je kinderen goed geregeld is. De afspraken staan ten slotte duidelijk op papier en zijn in overleg met beide ouders tot stand gekomen. Dit is niet alleen fijn voor de ouders maar ook voor de kinderen die verzekerd zijn van het houden van beide ouders.

De alimentatie die betrekking heeft op de kinderen maakt onderdeel uit van het ouderschapsplan. Hierin komen de afspraken te staan omtrent de financiële verplichting naar de kinderen toe.